Uurritannokkichaarte kalaqamme

Uurritannokkichaarte kalaqate:

 1. Misilete gaxi aana uduunnicho Uurritannokkichaarte uduunnigaxiwiinni doori.

 2. Isilaadekki giddo suude goshooshi.

 3. Roore suudubba ledate, jeefote qaafubba marro qoli.

 4. Misilete gaxi aana Amadisiisaano uduunnigaxa fani, nna amadisiisaancho xuruura doori.

 5. Mu'lisaancho suudu qacce baalate harisi ikkinohura xaadisiishshu dargubba leellitanno.

 6. Xaadishshu darguwa kisi, wolu suudi aana xaadishu dargira goshooshi, nna aanchite aguri.

 7. Roore xaadisaano ledate, jeefote qaafubba marro qoli.

Xaa uurritannokkichaartekkira kaimu gumishsha afirootto.

Uurritannokkichaartekki aana suudubbate borro ledate

Aantanori giddo mitto loosi:

Suudeho kuula wonshi ledate:

 1. Suude doori, nna Suudishsha - Dargadoori.

 2. Kuuladoori, nna aanchite dirtote giddo kuula kisi.

Woloota isilaadubba woshshitanno iibado bixxilluwa ledate:

Isilaadekki aana boodu uduunnira kawa ka'uwa gaami.

 1. Uduunnicho doori, aanchite Isilaadete Leellisho - Kawa ka'adoori.

 2. Hasaawu giddo kawa ka'a doori. Lawishshaho, horoonsiraanchu uduunnicho kisanno yannara aantanno isilaadewa harate doori.

Please support us!