Uduunnu Haramme

Isilaadekki giddo dooramino uduunne goshooshatenni, worbichu qulfuwanni, woy uduunnu hinkilammenni nna uduunne wolu dargi giddo qa'misatenni harisa dandaatto.

Hundixuruurammete Uduunni Dooramme

Please support us!