Sonubbatenni Uduunnicho Soorri

Tini bido Doorubbate gaxi aana baqqisamiha ikkiro, uduunnu sonubbansa ledo leellanno, kayinni 50% reqeccimma, harisatto woy misilatto geeshsha. Tini bido baqisama hoogguro, xaaxanchu xuruuri callu misilama geeshsha, nna maawusete ilkaaguratto woyite uduunnichu sonubbatenni leellanno.

Bido

Sonubbatenni Uduunnicho Soorri

Please support us!