Xalli Bixxilluwa

Xalli bixxillete akattaha surki woy soorri. Xalli bixxilleamadisiisaancho xuruura xaadisa dandaatto dargi woyyado amadisiishshi bixxilleeti.

Icon Glue Points

Xalli Bixxilluwa

Please support us!