Worbichuwa

Xaa isilaade woy qoolira suwashsho xuruurra, xuruurra worbichuwate ledo, nna waatu malaatta leda dandaatto darga Worbichuwate uduunnigaxa fani.

tip

Hasirittoha ikkiro, Suude - Xuruura, dooratenni xuruura dooritto gedensaanni worbicho leda dandaatto nna aanteteAkatu saaxinewiinni worbichu akati dooramanno.


Line

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line

Xuruura

Xuruuru Worbichunni goofanno

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga worbichunni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line Ends with Arrow

Xuruuru Worbichunni goofanno

Xuruu Worbichu/Doyichote ledo

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga doyichotenni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line with Arrow/Circle

Xuruu Worbichu/Doyichote ledo

Xuruu Worbichu/Godeessammete ledo

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga godeessammetenni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line with Arrow/Square

Xuruu Worbichu/Godeessammete ledo

Xuruura (45°)

45 digirra angilenni xaadinoha suwashsho xuruura misilanno.

Icon Line (45°)

Xuruura (45°)

Xuruuru Worbichunni Hanafanno

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga worbichunni hanafannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line Starts with Arrow

Xuruuru Worbichunni Hanafanno

Xuruu Doyichote/Worbichu ledo

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga doyichotenni hanafannoha nna worbichunni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line with Circle/Arrow

Xuruu Doyichote/Worbichu ledo

Xuruu Godeessammete/Worbichu ledo

Xaa bortaje giddo goshooshootto darga godeessammetenni hanafannoha nna worbichunni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line with Square/Arrow

Xuruu Godeessammete/Worbichu ledo

Waatu Xuruura

Masagubbatenni usurantinota waatu hojjaleelishanno xuruura misilanno. Waatu xuruurra umi-loosaanchinnishallagganno nna shiimiidi waatubba leellishanno. Waatu xuruura misilate, Worbichuwate uduunnigaxa fani, nna Waatu Xuruuri bido kisi. Mu'lisaanchokkixuruuru hanafara hasiratto dargira harisi nna waatu xuruura misilate goshooshi. Gudanno woyite aguri.

tip

Waatu xuruuri muli uduunnichi midaadi gede mittu dani heedhasira hasirittoro, qulfe goshooshanta geeshsha worora amadi. Waatu xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshanta geeshsha shiftete qulfe worora amadi.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

Waatu Xuruura

Xuruuru Worbichuwate Ledo

Xaa bortaje giddo goshooshootto dargalamunku goofimarichira worbichunni goofannoha suwashsho xuruura misilanno. Xuruura 45 digirranni xaadisate, goshooshatto geeshsha shifte worora amadi.

Icon Line with Arrows

Xuruuru Worbichuwate Ledo

Please support us!