3D Uduunne

3D Uduunni uduunnigaxa fananno. Uduunnu sasu waatiho, linxe, leellate, nna caale. Mittu mittunku surkamino uduunnichi umo 3D iskaane loosanno. Isikaane eate F3 xiiwa dandaatto. Hakkuri 3D uduunnira, akatta muccisate 3D Heleellubba hasaawa fana dandaatto.

Bido

3D Uduunne

Tugote Bido

3D uduunnicho umisihu sasu daabbira doyisate, uduunnicho doorate kisi, nna umisihu doyishshu kasubba leellate wirro kisi. Kasa uduunnicho doyisate hasiratto ragira goshooshi.


Kuube

Isilaadete giddo goshooshatto darga wo'mitino kuube misili. 3D shoolimidaado misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Kuube

Isipeere

Isilaadete giddo goshooshatto darga wo'mitino isipeere misili. 3D isipeeroode misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Isipeere

Silindere

Isilaadete giddo goshooshootto darga doyichote kaiminnisilindere misili. Suduudu kaiminni silindere misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Silindere

Koone

Isilaadete giddo goshooshootto darga doyichote kaiminni koone misili. Suduudu kaiminni koone misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Koone

Piraamide

Godeessammete kaiminni isilaadete giddo goshoosha hasiratto darga piraamide misili. Piraamide shooli midaadu kaiminni misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi. Piraamiidete kaiminni babbaxxitinota batinye midaadda tirate, 3D Heleellubba hasaawa fani nna Jiomeetirete giggishsha kisi. Beehaachuwate dargi giddo, saaxinete Haawiittotennisomamme giddo batinye midaadi midaadda kiiro ei, nna aanchite haanja buuxotemalaate kisi.

Bido

Piraamide

Xaaxanchubba

Isilaadete giddo goshooshootto darga doyichote kaiminni xaaxanchu-suude misilnanno. Suduudu kaiminni xaaxanchubba misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Xaaxanchubba

Omolcho

Isilaadete giddo goshooshootto darga doyichote kaiminni omolchu-suude misilnanno. Suduudu kaiminni omolcho misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Omolcho

Boco-Isipeere

Isilaadete giddo goshooshatto darga boco isipeere misilanno. Boco isipeeroode misilate, goshooshatto geeshsha shifite worora amadi.

Bido

Boco-isipeere

3D uduunne xaadisa

Please support us!