Kee'mille

Xaa bortajera leellishalbu leellisha ajishanno nna halashanno. kee'millu uduunnigaxa fanate bidotenni aanino worbicho kisi.

Bido

Kee'misi

Bido

Gumishshu nna Isilaadete illachi giddo (LibreOffice Biinfille kee'misi)

Kee'mille ledi

Isilaadete xaa bikka lame ero leellishanno.

Qolteno Kee'mille Ledi uduunnicho doora dandaatto nnashooli midaadaame xiyyo halashate hasirootto dargi gaangaawira goshooshi.

Bido

Kee'mille ledi

Kee'mille Ajishi

Isilaadete xaa bikka boco leellishanno.

Bido

Kee'mille Ajishi

Kee'millu 100%

Isilaade taalo bikkasinni leellishanno.

Bido

Kee'millu 100%

Balaxino kee'mille

Isilaadete leella albaanni loosootto kee'misate garira qolanno. Qolteno +Taxxeessa(,)xiiwa dandaatto.

Bido

Balaxino kee'mille

Aananno kee'mille

balaxino kee'milli hajajo looso diloosanno. Qolteno +uurrishu malaate(.)xiiwa dandaatto.

Bido

Aananno kee'mille

Entire Page

DLeellishalbikki aana eote isilaade leellishanno.

Bido

Entire Page

Page Width

Isilaadete wo'ma baqo leellishanno. Isilaadete sammote woy lekkaalli qaccuwa leella hooggara dandiitanno.

Bido

Page Width

Optimal View

Baala isilaadete aani uduunne ledete marbikkuwa leellishanno.

Bido

Optimal View

Uduunnicho Kee'misi

Doorootto uduunnichi(s) qixxisamate leellinshanniwa marbikkanno.

Bido

Uduunnichu Kee'mille

Shifte

Isilaade LibreOffice hullo giddo harisanno. Mu'lisaancho isilaadete aana wori, nna isilaade hadhanno gede goshooshi. Mawuse aguratto yannara, goofimarchoho horoonsirootto uduunnichi dooramanno.

Bido

Shifte

Please support us!