Kee'mille

Xaa bortajera leellishalbu leellisha ajishanno nna halashanno. kee'millu uduunnigaxa fanate bidotenni aanino worbicho kisi.

Icon Zoom

Kee'misi

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Gumishshu nna Isilaadete illachi giddo (LibreOffice Biinfille kee'misi)

Kee'mille ledi

Isilaadete xaa bikka lame ero leellishanno.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Kee'mille ledi

Kee'mille Ajishi

Isilaadete xaa bikka boco leellishanno.

Icon Zoom Out

Kee'mille Ajishi

Kee'millu 100%

Isilaade taalo bikkasinni leellishanno.

Icon Zoom 100%

Kee'millu 100%

Balaxino kee'mille

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Balaxino kee'mille

Aananno kee'mille

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Aananno kee'mille

Entire Page

DLeellishalbikki aana eote isilaade leellishanno.

Icon Print Preview

Entire Page

Page Width

Isilaadete wo'ma baqo leellishanno. Isilaadete sammote woy lekkaalli qaccuwa leella hooggara dandiitanno.

Icon Zoom Page Width

Page Width

Optimal View

Baala isilaadete aani uduunne ledete marbikkuwa leellishanno.

Icon Optimal View

Optimal View

Uduunnicho Kee'misi

Doorootto uduunnichi(s) qixxisamate leellinshanniwa marbikkanno.

Icon Object Zoom

Uduunnichu Kee'mille

Shifte

Isilaade LibreOffice hullo giddo harisanno. Mu'lisaancho isilaadete aana wori, nna isilaade hadhanno gede goshooshi. Mawuse aguratto yannara, goofimarchoho horoonsirootto uduunnichi dooramanno.

Icon Shift

Shifte

Please support us!