Xaa Isilaade/Deerra

Isilaadete xaphoomu kiironni aanatenni xaa isilaade kiiro leellishanno.

Qaagishshu Bido

Aanannote Gari Giddo, Dooramino uduunnicho amaddinohu aanannote su'mi leellanno.


Please support us!