Xaa Bikka

Wirrisaho X nna Y ofolla nna dooramino uduunnichi bikka leellishanno.

Tini deerru gaxi bare xuruuru ledo mittu dani bikkote safaro gede kaa'litanno. - LibreOffice Biinfille - Xaphoomadooratenni safaro tira dandaatto.

Please support us!