Suudishshu mayino

Waatu xuruurira eigaru mayino giddo, Waatubbadoori.

Xuruurra nna Worbichuwate uduunnigaxi aana, Waatu Xuruuri bido kisi.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!