Suudishshu mayino

Waatu xuruurira eigaru mayino giddo, Waatubbadoori.

Xuruurra nna Worbichuwate uduunnigaxi aana, Waatu Xuruuri bido kisi.

Misilete bortaje giddo, aanannote giggishsha qiniiteenni-kisi nna Aananno Soorridoori

Suudisi - Aananno doori (LibreOffice Misile calla)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!