Mayiino Surki

Surki - Isilaade Batisidoori

Surki - Isilaade Halashshidoori

Surki - Isilaadete Xaphishshadoori

Surki - Aananno (LibreOffice Misile calla)doori

Aanannote giggishshubba eigaru mayino - Surki - Aananno (LibreOffice Misile calla)doori

Surki - Bixxillete/Xuruuru Kipheenya Surki (LibreOffice Misile calla)doori

Eigaru mayino fani nna Surki - Bixxillete/Xuruuru Kipheenya Surkidoori

Kipheenyu bixxille woy xuruura doori, eigaru mayino fani nna Kipheenyu Bixxillete/Xuruuru Muccisi

Choose Insert - Table

Surki uduunnigaxi aana, kisi

Icon Insert Table

Table

Choose

Surki uduunnigaxi aana, kisi

Bido

Surki - Barubbadoori

Surki - Barubba - Barra (qixxisaminoha)doori

Surki - Barubba - Barra (soorramaancho)doori

Surki - Barubba - Yanna (qixxisaminoha)doori

Surki - Barubba - Yanna (soorramaancho)doori

Surki - Barubba - Qoolu Kiirodoori

Surki - Barubba - Dagachodoori

Surki - Barubba - Fayilete Su'madoori

Please support us!