Tajishsha Lai

Konne halalanya Bu'a Makiro agarooshshi hasaawi giggishshi qooli aana tajishsha lai ilka kisatto yannara Tajisha lai hasaawi fanamanno.

Hasaawu aanannore giggishshu qoolla afirino:

Xaphooma

Tittirshubba

Tajishshu haruma

Please support us!