Wo'naalshu Maaxi ma'no Qineessubbas

- LibreOffice Borreesaanchu - Sokka Maki I-meelle giggishshu qooli aana qineessubba eatto woyite, qineessubbakki wo'naalate Wo'naalshu Qineessubba ilka kisa dandaatto.

(Gummate dirto saaxine)

In the top list box you will see the results of the test session.

Sorubba

Sorote dirto saaxine giddo wo'naalanta geeshsha ayee hedeweelcho soro qineessubbaxawishsha nabbawa dandaatto.

Uurri

Wo'naalshu yanna angatenni uurrisate Uurri ilka kisi.

Please support us!