Addante Bu'a

Addante bu'a nna addante fayilete fofollubbara makiro agarooshshe qineessubba badanno.

Addante tajubba

Addante tajubba diranno.

Illacha

Doorantino tajera illachu taje hasaawa fananno.

Huni

Addante tajubba dirtowoonni doorantino taje hunanno.

Addantino fayile ofollubba

Bortajete maakirooti aantanno ofolluwa giddo mittuwwiinni fananturo calla loosantino.

Ledi

Hanqafaanchu doorshi hasaawa fananno. baalu maakirooti loosate fajjaminohunni hanqafaanchu doori.

Hunanno

Dooramino hanqafaancho dirtowoonni doorantino taje hunanno.

Please support us!