Agarooshshu Deerra

maakiro agarooshshi deerra shoolu doorsshubbawiinni mitto door. Doorshubba agarooshshu deerrinni babbaxxitanno. Jawiidi agarooshshi deerri aana harate fajjantino maakirooti qoleno baalu shiimiidi deerruubba giddo harate fajjantino.

Lowo geeshsha jawa

Ammanantino fayile dargubbawii maakirooti callu harate fajjamino. Wolootu baalu maakirooti, Malaatisamanna hoongensa garinni, dandiweeltino.

Ammanantino fayile dargubbaammanantino bu'a giggishshi qooli aana qineessama dandiitanno. Ayee maakiro ammanantino fayile dargiti harate fajjantino.

Jawa

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Ammanantino bu'a Ammanantino bu'a giggishshi qooli aana qinaawa dandiitanno. Ammanantino fayile dargubbawii maakirooti callu harate fajjamino. Ledotennino, ayee maakiro ammanantino fayile dargiti harate fajjantino.

Mereerima

Afantinokki bu'anni maakiroota loosiisate albaanni buuxooshshu shiqino.

Ammanantino bu'a Ammanantino bu'a giggishshi qooli aana qinaawa dandiitanno. Ammanantino bu'a malaatisantino maakirooti callu harate fajjamino. Ledotennino, ayee maakiro ammanantino fayile dargiti harate fajjantino. Baalu wolootu maakirooti buuxooshshekki shiqishanno

Shiima (hedo diaamantino)

Baalu maakirooti buuxooshshu nookkiha loosantanno. Tenne qineesso fanantannoti baala bortajubba qorowantinota buuxittoro calla horoonsiri.

Makiro umikkinni-hanafira qinaawa dandaanno, nnawolqatenni musirino loossa loosa dandaanno, Lawishshahofaayilla huna woy su'ma soorra. Kuni qineessowolu borreesaanchiwiinni bortajubba fanatto yannara dihedantanno.

Please support us!