Maakirote Agarooshshe

Maakirote Agarooshshi hasaawi bortaje mitto woy roore maakiroota amaddanno yannara leellanno. Qolteno hasaawa - LibreOffice - Security qoolinni woshsha dandaatto.

Agarooshshu Deerra

Addante Bu'a

Please support us!