Daatubeeze xaadisaancho

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

Daatubeeze fayile

Daatubeeze fayilera haruma nna fayilete su'ma ei. Fayilete su'mi *.odb seedishshinni goofa noosi.

Soroowi

Daatubeeze fayile doora dandaatto darga fayilete hasaawa fananno.

Borreessamino su'ma

Daatubeezera su'ma ei. LibreOffice konne su'ma daatubeeze injeessate horoonsiranno.

Please support us!