Amadisiishshubba

Amadisiishshubba daatu buera hiittoonni gamaminoro tiranno.

Amadisiishshubba Injo seeda yannara hasiissannokkitinna rakke ba'annokki amadisiishshubba hasiisannoha worate fajjannohe, kayinni boode yannara calla agari. Hatte yanna giddo daatu buera haaruu amadisiishshi hasiisiro, callu amadisiishshubba tenne hexxora kaa'la dandiitanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


Amadisiishshu gaamo

Amadisiishshu gaamamme dandiitino

Doorantino amadisiishubba gamama nna hoonge badanno.

LibreOfficegiddo afantino Oofaano

Tirantino oofaano nna amadisiishshuba dirto daata leelishanno.

Xaa ofaancho

Mule dooramino oofaanchi dirtote woroonni leellino.

Konni oofaanchira gaamamme dandeessi

Oofaancho dirtotewiinni doori nna Konni oofaanchira gaamamme dandeessi amadisiishshasi gaamate buuxote saaxine malaatisi.

Uurri (sekonde)

Gamamino amadisiishshi keeraa'mihu gedensaanni yanna sokondunni tiranno. Ayee dargano yanna 30 nna 600 sekonde mereero ikka dandiitanno.

Please support us!