Sumaancho

LibreOffice Calc ra sumaancho doorubba tiranno.

Tene hajajo injeesate...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Compatibility.


Qulfe usurubba

Woriidi shae hiitti loossa hiitte qulfe usurubbanni lame qulfete usurubba danubbara gaamantinoro leellishshanno (Gade nna OpenOffice.org akala):

Qulfe usura

Gade

OpenOffice.org akkala

Backspacete qulfe

amadubba huni

huni

Huni

huni

amadubba huni

+D

worora wonshi

daata doori

+Woro Worbicho

daata doori

haawiittimmate hojja ledi


Loossa mama no:

Please support us!