Umi-loosaanchikulaancho borruwa

Umi-loosaanchinni surkamino uduunnira ledaminore kulaancho borrrubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Surkammete yannara umi-loosaanchinni kulaancho borrubba ledi

Umi-loosaanchikulaancho borruwa addimma afidhanno gede uduunnichu dana doori.

Kulaancho borro

Doorubba dooramino uduunnichi danira loosiisantara tiranno. Hakuri doorubba Surki - Kulaancho boro mayino giddo mittu danireeti, insano uduunnichu dooramanno yannara leellitanno. Woroonni kiirote dani ledo mitteenniuduunnichu fuulinni qineessubbate balaxiachu leellanno.

Fuula

Specifies the category of the selected object.

Kiiramme

Specifies the type of numbering required.

Badaancho

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Darga

Determines the position of the caption with respect to the object.

Fooliishotenni kiirammete kulaancho borrowa

Deerra

Specifies the headings or chapter levels where you want the numbering to start.

Separator

Defines the character to be displayed after the number of the heading or chapter level.

Fuulu nna xiyyote suudishsha

Fikiimu akata

Specifies the character style of the caption paragraph.

Faronna caale loosiisi

Applies the border and shadow of the object to the caption frame.

Please support us!