Injaawa

LibreOffice Horoosiraanchoho ajjino lao, loosate dandoo anje woy woloota dandiiweellara pirogiraamera roore injo kalaqate doorubba qineessanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose - LibreOffice - Accessibility.


LibreOffice

Options Accessibility Dialog Image

Babbaxxitino doorubba

Injaawa doorubba qineessanno.

Nabawa-callate borro bortaje giddo borrote doorshi wirrisa horoonsiri

Displays cursor in read-only documents.

Allow animated images

Previews animated graphics, such as GIF images, in LibreOffice.

Kankisantino borro fajji

Previews animated text, such as blinking and scrolling, in LibreOffice.

Jawa heewo shiqo doorubba

Jawa heewo loosu amuraati qineesso ikkenabawamate gara woyyeessate amuraatu kuulla amanyoote soorranno. LibreOffice Jawa heewo loosu amuraati qineessubba hiittoonni horoonsirattoro gumula dandaatto.

Jawa heewote gari baqqado ikkiro bisiccote qaccuwa nna caalubba baalawote borrote kuuli giddo leellitanno. Aantete bisiccote badhiidi kuulla hawantanno.

Loosu amuraatira umi-loosaanchi jawa heewo gara afi

Switches LibreOffice into high contrast mode when the system background color is very dark.

Leelishalbu leelishira umi-loosaanchi kuula horoonsiri

Displays fonts in LibreOffice using the system color settings. This option only affects the screen display.

Qoolu balaxilachubbara amuraatu kuulla horoonsiri

Applies the high contrast settings of the operating system to page previews.

Please support us!