XML meemiisaanore

LibreOffice bortajubba XML suudishshigiddo kuusanno. Kaimu OpenDocument XML fayile suudishsha LibreOffice kaa'lonni wolu suudishshira soorrannoha woyyitino meemiissubba kalaqa dandaatto. Hakuriu meemiissubba LibreOffice giddora giwisikkinni karsamanno ikkinohura hakkuriu suudishshubba xabbino doogonni suuqa woy hogowa dandaatto.

Qaagishshu Bido

XML meemo kalaqate, XML nna XSLT hedo aana dancha egenno afira noohe. Kuriu hedubbano tene irko hala'linyira woriidireeti.


XML meemo XSLT afii giddo borreesantinore akatushittubba amaddino. Akatushittubba OpenDocument fayile suudishshiwiinni wole XML gobbara soyi nna abbi sudishshi soorrammera tiritanno. Sasu dani XML meemiisubba no:

Please support us!