Fayilete Akatta la"amme

Fayilete akatta, insano borreesaanchu su'mi, hajo, nna qulfeqaalla, bortajubbakki gashshate badate kaa'litanno. LibreOffice qoleno nna bortajete giddo kiirote qaalla nna fayilete isitaastikise harunsanno nna umi loosaanchinni isitasitikise fayilete akati kifile gede ledanno.

Xaa bortajera fayilete akatta la"a dandaatto.

Xaa bortajera fayilete akatta la"ate:

Laalchubba nna Ijaaru kiirra

Suuqamme Bortajubba

Please support us!