soorrubba adha woy giwa

Wirro lai assiishsha LibreOffice borrote bortajubbara nna isipiriidishitete giddo leellanno .

Wolootu soorrubba giddo bortaje muccisatto yannara, soorrubba mittu mittunni woy baala mitteenni adha woy giwa dandaatto.

  1. If you have put multiple copies of the document in circulation, first merge these into one document (see Merging Versions).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. Dirtote giggishshi aana soorro doori. Soorro bortajete giddo doorantino nna leellitino nna xa ilkuwate giddo mittunni gumulokki ea dandaatto.

Mittu borreesaanchi wolu borreessaanchi soorro woyyeessiro, deeraante fanate soorrubbate deeraante ledishshu malaatinni biddi yitinota la"atto.

Soorrubbate dirto seeda ikkituro, hasaawu giddo Meemoote giggishira xoyisa dandaatto nna la"ate hasirattota borreesaanchu soorro calla badi, woy gofimarchu barri soorro calla, woy wolu garinni gumulate hasiratota calla badi.

Kuulu-koddama eubba qinaabbino meemoo guminni leellitanno. Kolishshu giddo eubba adhama woy giwa dandiitanno nna meemoote wonshiworcho fiixoonsi. Gordu kuuli giddo eubba uminsanni meemoote wonshiworcho ledo difiixoontanno, kayinni cinaanchoeubba meemootenni ledantino. Bulla eubba adhamanna agurama didandiitanno nna meemoote wonshiworchonni difiixoontino. Haanja eubba meemoote ledo fiixoontino kayiinni adhamanna agurama didandiitanno.

Please support us!