Kolishsho nna Waajjo Attamamme

Kolishshu nna waajju giddo borrote nna giraafichote attamamme

 1. Fayile - Attamidoori. xaphoomu giggishshu qooli hasaawi fanamanno.

 2. Akattateaana kisi. Kuni attamaanchikkira hasaawu akatta fananno.

 3. Kolshu nna waajju giddo attamate dooro doori. Ledote tajera, Attamaanchikkira horoonsiraanchu biddishsha doori.

 4. Akatta hasaawa buuxiri nna Attamikisi.

  Xa bortaje kolshu nna waajju giddo attamantanno.

LibreOffice Halcho nna LibreOffice Misile giddo kolisho nna waajjo attamamme

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. Aanchite Attamidoori.

 3. Isilancho, hudaanni Bullabikka woy Kolsho & Waajjo doori nna OKkisi.

  hakkuriu doorshubba doorantanno yannara, baala shiqishubba woy misilla kuuliweelo attamantanno. Kolishshunni calla attama hasiritoro xaa attami looso hasirittoro, dooro Fayile - attami - LibreOffice Misile/halchogiddo attami.

  Bullabikko baala kuullakolishu nna waajjuwiinni jawiidiha 256 suuti kuulshuwa soorranno. Baala borro kolshunni attamantanno. Badhiidi qinoo Suudishsha - Qoola - Badhidinni diattamantanno.

  Kolshu nna Waajju baala kuulla lame hornyuwa kolishu nna waajjoho soorranno. Baala uduunnichu gaangaawi dannubba kolshunni attamantinno. Baala borro kolshunni attamantanno. Badhiidi qinoo Suudishsha - Qoola - Badhidinni diattamantanno.

Kolshu nna waajjunni calla borrote attamamme

LibreOffice Borreesaanchi giddo kolishu nna waajjo borro kuulu-suudisamme attamate doora dandaatto. Konneno baala hasiissanno borrote bortaje attamamase woy xaa attamamme harinshora bada dandaatto.

Baala borrote bortaje kolsho nna waajjo borronni attamamme

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Aanchite Attamidoori.

 3. Amadubba, hudaanni kolsho attami nna OKkisi.

  Baala borrote bortajubba woy HTML bortajubba kolshsho borronni attamantanno.

Xaa borrote bortaje kolsho nna waajjo borronni attamamme

 1. Choose fayile - Attamidoori. Anchite LibreOffice Borreesaanchu giggishsha kisi.

 2. borro kolshunni attami nna Attamikisi.

Hasaawubbate attamamme

dialog

Please support us!