Kaa'lote Doyiishshu Heleqqo Leella

Kaa'lote hullo giddo, doyishshu heleqqo hasiritto gede leellisha woy maaxa dandaatto.

Icon

Ka'lote hullo uduunnigaxi aana, doyishshu heleqqo leellishate woy maaxate gura bido kisi.

Please support us!