Kaa'lote Doyiishshu Heleqqo Leella

Kaa'lote hullo giddo, doyishshu heleqqo hasiritto gede leellisha woy maaxa dandaatto.

Bido

Ka'lote hullo uduunnigaxi aana, doyishshu heleqqo leellishate woy maaxate gura bido kisi.

LibreOffice Kaa'lote Hullo

Please support us!