Hanketenni Iillanno Uduunniwi Doyiishsha

Kuni Doyisaanchu gutu kaa'looti.

Bortajete Gudillachi Doyisaancho

Please support us!