Makirosofte Beero nna LibreOffice horoonsira

LibreOffice Makirosoftete Beero fayile suudishshubba giddo makirosofitete Beero Fani XML sudishshubba ledo bortajubba fana nna suuqa dandaanno.

Makirosoftete beero Fayile fanamme

  1. Fayile - Fanidoori. LibreOffice fayile fani hasaawi giddo Makirosoftete beero doori.

MS Beero fayiile...

...LibreOffice mojule giddo fanantanno

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Borreesaancho

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Dhaggefata


Makirosoftete beero Fayile suuqamme

  1. Fayile - Gede suuqidoori.

  2. fayilete dani saaxine giddo, Makirosoftete beero fayile suudishsha doori.

Makirosoftete beero Suudishshubba giddo gadetenni bortajubbate suuqamme

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Gadete fayile suudishshi nna ODF qineessubba dargi giddo, umo bortajete dana doori, aanchite suuqammete fayilete dana doori.

Xaahu aana, bortaje suuqittoro, Fayilete dani wdoorshikki garinni qinaawanno. Konnira, fayile suuqi hasaawi giddo xaa geeshsha wole fayile doora dandaatto.

Batinye Makirosoftete beero Fayiilla OpenDocument Suudishshira soorramme

Bortajete Soorraanchi Kaa'laanchi OpenDocument fayile suudishshi giddo baala Makirosoftete Beero fayiilla hanqafaanchu giddo LibreOffice bortajubbara hinkiilanno nna soorranno. Hanqafaanchu nabawama, nna hanqafaanchu fayiilla suuqantanno darga soorramanno.

  1. Fayile - Kaa'laano - Bortajete Soorraancho hanafote kaa'laanchira doori.

Makirosofte Beero nna LibreOffice giddo maakiroota

Shiima agurranna, Makirosofte Beero nna LibreOffice mittu dani Maakiro koodde harisa didandiitanno. Makirosofte Beero VBA (Leelado Kaimu Loosaansiiso) kooddera, nna LibreOffice kaimu koodde LibreOffice API (Loosaansiiso pirogiraame Reqecciimo) qarqara horoonsiranno. Pirogiraamete afii mitto ikkirono, uduunnu nna meetede babbaxxitanno.

Qaagishshu Bido

The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


Loosaansiiubbate giddo mitto maakiro horoonsirittoro nna wolu loosaansiiso giddo mittu dani assiishsha horoonsira hasirittoro, makiroota muccisa noohe. LibreOffice Makirosoftete Beero giddo amadino maakiroota hogowa dandaanno nna aanchite la"a LibreOffice Kaimu IDE muccisaanchi giddo aanchite makirote koodde la"a nna muccisa dandaatto.

VBA maakiroota agarate woy hunate doora dandaatto

VBA makiro koodde amaddinota Makirosoftete Beero bortaje fani. Rosantino amadubba (borro, bisiccuwa, giraafichoota)calla soorri, nna maakiroota muccisooti. Bortaje Makirosoftete Beero fayile borro gede suuqi. Fayile Makirosoftete Beero giddo fani, nna VBA makiirootu albiidi garinni haranno.

VBA maakiroota Makirosoftete Beero fayilewiinni aanaho hogowatenni woy aanaho suuqatenni hunato.

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

Microsoftete Beero Bortajubba soorrammere

Fanamme Bortajubba

Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Bortajubba Wole Suudishshubba giddo Suuqa

Please support us!