Makirosofte Beero nna LibreOffice termuwi heewisamme

Aantanno shae Makirosofte Beero akatta nna insataLibreOffice taallenywa dirtanno.

Microsoftete Beero XP

LibreOffice

AutoShapes

Cibboolu Uduunne
Suudubba Misilete uduunnigaxi (mayino Ilacha- Uduunnigaxubba - Misileaana)

Ko"o Soorri

Ko"u/Fikiimoota

Kisi nna Borreessi

Suwashsho Wirrisa

Bortajubba Heewisiisi nna Maki

Heewisiisi

Bortajete Kaarta

Doyisaancho

Afirimalu Buuxamme

Afama

Xuruurra nna Qoolu Taubba

Borrote Du'nama

Qoolu bayisiishsha

Format - Page Style

Isipiriidishitete Illacha - Qoolu Tao Wirro la"a lai

Soorrote malaatisaancho

Track Changes - Show

Daata Haaroonsi (Ekiseelete giddo)

Hakkageeshsha Haaroonsi

Borro ati borreessotote gede riqiwi

AutoCorrect

Leelishi/Maaxi

Attamantannoki Fikiimoota, Maaxantino Borgufubba

Fidalishsha nna Afuu jirte

Spelling

Soorrubba harunsi

Soorrubba- Maareekki

Addimma

Addisa

Afirimalu maareekko

isipiriidishitte

Loosishitte

Shitte

Gutu Afirimalu maareekko

Kaa'lamme


Please support us!