ra Xaphoomu Hajajjubba LibreOffice

Bortajubbate nna Qixxaawubbate fanamme nna suuqamme

Umi Qaafubba

Makirosofte Beero nna LibreOffice horoonsira

Umiloosaanchi URL Egensiishsha Xoyiissi

Bortajete Umi Soorramme

Bortajubbate umisenni suuqama

Fanamme Bortajubba

Opening and saving files on remote servers

Loosu Furchokki Soorramme

Suuqamme Bortajubba

Document Classification

Kaa'lamme

Bortajubba Wole Suudishshubba giddo Suuqa

Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Fayilete Akatta la"amme

Fiixooma nna Coitte Xaadisaachubba

Protecting Contents in LibreOffice

Somaasinhubba nna Daddalu Kaarduwa kalaqamme nna Attamamme

Teessote Somaasinna Attamamme

Hullubba, Mayinobba nna Bidubba Horoonsira

Eigaru mayiinubba horoonsira

Hala'litino Qaccuwa fana nna cufa kaayisamme

Umiloosaanchi URL Egensiishsha Xoyiissi

Hullote Leella, Laddmme nna maaxama

Ilkuwa Uduunnigaxubbate leda

Using Toolbars

Hanketenni Iillanno Uduunniwi Doyiishsha

Bortajete Gudillachi Doyisaancho

Injaawa

LibreOffice

Muraasubba(LibreOffice Injaanbbe)

Goshooshatenni nna woratenni Daatu woy Mayinote Hajajubba Hinkiilamme

LibreOffice Bortaje giddo goshooshamme nna woramme

Daatu Bue Illachinni Goshooshi-nna-Wori

cibbooliwiinni uduunnu surkamme

Cibbooluwiinni Giraafichuwate Hinkiilame

Adding Graphics to the Gallery

Bortajubbate Mereero Giraafootu Hinkiilamme

Misilete uduunne Wolootu bortaje giddora Hinkiilamme

CBorrote Bortajubara Isipiridishitete dargubba galchamme

Isipiriidishittetewiinni daatu Surkamme

Borrote Bortajubbawiinni Daatu Surkamme

Baxxitino Fikiimooti Surkamme

Daatu Bu'a

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Formute Laa'laancho

Rippoortete Kaa'laancho

Daatu beeze baalaillacha

Teessote maxaafi Borreessamme

Beezete giddo daata Abba nna Sowa

Borrote Suudishshi giddo daata Abba nna Sowa

SQL Hajajubba loosiisamme

Shaubbate hasamme nna Formete Bortajubba

Formete meemonni hasamme

Shaete Akata

Bortajete hajajote ilki ledamme

Daatubeeze Rippoortuwa muccisa nna horoonsira

Soorrubba Borreessa (Woyyeessate Malaatisamme)

Soorrubbate maareekamme nna leellamme

soorrubba adha woy giwa

Bortajete heewisamme Laalchubba

Makamme Laalchubba

Borreessamme Soorrubba

Protecting Changes

Laalchu Gashshoote

Qinaanbe nna soorramme LibreOffice

Qineessamme LibreOffice

Ilkuwa Uduunnigaxubbate leda

Fakisubba sowa nna fakise assate LibreOffice qinaanbe

Bidote Illachuwa Soorramme

bikkote safarubba dooramme

Creating and Changing Default and Custom Templates

Borrote kuuli soorramme

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Chartubba

Chaartubbate muccisamme

Chaarete Umma muccisamme

Chaartete Danni Muccisamme

Chaartete Gaxubbara Sumburu Ledamme

Chaartete fichishaano mucisamme

Dani tuqa

Xaphooma Terminolooje

Interneetete Terminolooje

Afuubba Xurqa Borrote ofolla horoonsira

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Gaamubbatenni loosa

Ajino Daatinni Rahado Attamamme

Kaa'lote Doyiishshu Heleqqo Leella

Hala'litino Qaccuwa fana nna cufa kaayisamme

Bortajubba Wole Suudishshubba giddo Suuqa

Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Sending Documents as Email

baxxitino suudishshubba giddo amadubbate qa,mamme

Suudishshu kuuli-burushenni sonubbate galchamme

iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Qoolixaadisaanote Muccisamme

Surkamme Qoolixaadisaano

Giraafichote Uduunni Muccisamme

Bortajete Afii Dooramme

Mitte mittente borgufubbara bixxilluwa nna kiirrra huni

Qoolu aana jawiidi attamamme darga

Kolishsho nna Waajjo Attamamme

Doyiicho Cawubba Kalaqamme

Misillate Kisantanno Rahashshonaxibba Ledamme

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Laalchubba nna Ijaaru kiirra

Recording a Macro

LibreOffice

Crash Report Tool

Haaroo UNO Wo'mimma ganaasine

Dijiitaame Malaattare

Please support us!