Xuruuru Gofimarchuwa Tiramme

Ayee uduunnichi leellino xuruuri goofimarchuwa dirtora ledamanno gede tira dandaatto.

  1. Xuruuru goofimarchi gede kaa'lanno uduunnicho kalaqatemisilete assiishshuwa horoonsiri.

  2. Uduunnicho doori nna Suudishsha - Xuruuradoori.

  3. Hasawu giddo, Worbichu Akattadoori.

  4. Ledi kisi nna su'ma haaruu worbichu akatira gaami.

  5. Hasaawa cufate OK kisi.

Please support us!