Teessote Somaasinna Attamamme

  1. Somaasinu hasaawa fanate Fayile - haaroo - Somaasinna doori.

  2. Somaasinu giggishshi qooli aana, attamate hasirattota somaasinchu shittuwa suudishsha doori.

  3. Daata afirattowiinni daatubeeze nna shae doori.

  4. Amadubba attamate hasirattota daatubeeze bare doori. CDaatubeeze bare somaasinchu Borro saaxine giddora surkategura worbicho leellishanno ilka kisi.

    Mittu mittunku somaasinchi aana roore barubba hasiritoha ikiiro daatubeeze barubba doora nna surka uurrisooti. Haaruu xuruurira surkate Ei xiiwa dandaatto, nna qixxisama borro surkate ayee borreessa dandaatto.

  5. Doorshunnino, Roore borro borreesate hasirittoro, suudisamme loosiiisi, woy misile nna xuruuru misile surki, Doorshubbate giggishshi aana Subbino amadubbadandeessa noohe. Dandeessittoha ikkiro, Somaasinnu hasaawi saaxine mitteegge aguri shiima hullo suwino ilkinni fanantanno. NXasomaasinu bortaje aana umi somaasinchi aana calla loosa hasiissannohe, aanchite bortajete ayee somaasinchiraloosokki hinkiilate suwino ilka kisi.

  6. Haaroo Bortajekisi.

  7. Somaasinchu bortaje la"atto yannara, Illacha - Barete Su'muwayannate geeshshira dandeessa noohe. Kunino bare roore leellitanno gede assanno, ikkinohura somaasinchu amadubba shotu garinni suwisa nna muccisa dandaatto.

  8. Somaasinchu bortaje suuqa nna/woy attama dandaatto.

Bortaje attamate doorattoyannara, Formete borro attamate hasirattota xa'manohe. Sokkate qacce hasaawa fanate dawaro ee yii. Sokkate qacce hasaawi giddo, attamate hasiratto somaasinchira maareekuwa doora dandaatto.

Please support us!