Haaroo UNO Wo'mimma ganaasine

Pirogiraamaano uminsaha UNO (kalqete Netoorke uduunni) ganaasiubba LibreOfficera borreessa nna wo'misa dandiitanno. Hakkuri haaruu ganaasinibbaLibreOffice mayinubbara nna uduunnigaxubbara ledama dandiitanno; insano "LEDI-Ons" yine woshshaineemmo.

Haaruu ganaasini wo'miimi boodu uduunni nna horubbanni irkisamino. Tittirshubba LibreOffice Tantanaanchi massago giddo afama dandiitanno. Sase qara qaafubba aantannote:

  1. LibreOffice giddo haaroo ganaasine borreessi. Konneno unopkghoroonsiratennijeefa dandaanno, isino{bayisiishuharumi}pirogiraame giddo afama dandaanno.

  2. Haroo ganaasine horubbate gede wo'miimisi. ProtocolHandler nna JobDispatch horubba irkisannohe; roore taje LibreOffice Tantanaanchu Massago giddo afama dandiitanno.

  3. Horoonsiraanchu reqecciimo (mayinubba woy uduunnigaxubba)soorri. Kuni umi loosaanchinnisoorruba xawissanno XML borro fayie borreessatenni loosamanno. Roore taje LibreOffice Tantanaanchu Massago giddo afama dandiitanno.

Anaho-Ledi LibreOfficeassiishshimma halasha dandaanno. Insano hakkuno LibreOffice Calc ra haaroo assiishshubba shiqishanno.

Please support us!