Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Woriidi aante horoonsiratenni wolu suudishshubba giddo suuqantino bortaja fana dandaatto:

  1. Fayile - fanidoori.

  2. Suudishsha borrote fayiilla dirtowiinni doori.

  3. Fayilete su'ma doori nna Fanikisi.

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose - Load/Save - General and select that format as Default file format.

Hanqafaanchoho baala bortajubba soorramme

Kaa'laancho fani, isino baala bortaje makirosoftete qaaliwiinni makirosoftete Ekiseelewiinni woy Makirosoftete PowerPointwiinni OpenDocument fayile suudishshi bortajubbara hinkilate nna soorrate loosu giddoonni massagannohe. Bue nna gawalo furcho doora dandaatto, bortajubba nna/woy qixxaawubba, wolootu soorrama nna hoonge badi.

Please support us!