Fiixooma nna Coitte Xaadisaachubba

Qoolixaadisaano ledatto yannara, lame coye heda hasiissanno: suuqammete aana fiixoomu woy coittete garinni qinaabbino, nna fiyile shiqqo hooggono.

Qorophishu Bido

Mawusekki qoolixaadisanchu aana woratto yannara, kaa'lote birxe co'icha maqishsha leellishshanno, korkaatuno LibreOffice giddoonni co'ichu harumi su'muwa horoonsiranno. HTML soqqansho guma la"atto yannara calla wo'mu harumi nna teesso leellitanno, HTML fayilla "Borrote" gede hogowatenni woy iso borrote muccisaanchi gede fanatenni.


Qoolixaadisaanote Muccisamme

Please support us!