Surkamme Qoolixaadisaano

Qoolixaadisaano lame doogonni surka dandaatto: borrote woy ilku gede. Lamunku garinni, leellitanno borro URL baxxa dandiitanno.

Borrote wirrisa bortajete giddo surkate hasiratto qolixaadisaanco bixxille aana wori woy qoolixaadisaancho wora hasiratto borro doori. Surki mayinowiinni Qoolixaadisaancho hajajo doori. Doorshunnino Bido aana kisi Margeessu uduunnigaxxi aana Qoolixaadisaanchu bido. Qoolixaadisaanchu hasaawi leellanno.

Tugote Bido

Qoleno qooluxaadisaancho doyisaanchuwiinni goshooshatenni nna woratenni surkama dandaanno . Qoolixaadisano maqishshuwate, giraafootu shaubbate, uduunnu, furchuwate woy maxafi malaattate gede doorantanno.


Tugote Bido

Shae 1 dooramino qoolixaadisaancho borrote giddo surkate hasirittoro, Doyisaanchuwiinni eote Shae 1 goshooshi nna isono borrote gido wori. Konne assate, Qoolixaadisaanchu gede Surki goshooshi gari doyisaanchu giddo doorama noosi.


Please support us!