cibbooliwiinni uduunnu surkamme

Bortajete giddo uduunnicho galchi gede woy xaadisigede surka dandaatto. Galchamino uduunnichi orjinaale uduunnichira di"irkiranno. Orjinaale uduunnichi soorrama galchamino uduunnichi aana heleelle diafidhino. Xaadisaanchu orjinaale uduunnichi aana irkire gatanno. Orjinaale uduunnichi soorrama galchamino uduunnichi aana heleelle afidhino.

Galchi garinni uduunnichu surkamme

 1. margeessu gaxi aanaCibbooli bido kisatenni, woy Uduunni - Cibbooladooratenni cibboola fani.

 2. Badhillachu kuulisha doori.

 3. Miteegge kisa horoonsidhe uduunnicho doori.

 4. Uduunnicho bortajete giddora goshooshi, woy eigaru mayino fanate qiniite-kisi nna Surki nna Galchidoori.

Xaadisi garinni uduunnichu surkamme

 1. Open the Gallery by clicking the Gallery icon on the Standard bar, or by choosing Insert - Media - Gallery.

 2. Badhillachu kuulisha doori.

 3. Miteegge kisatenni uduunnicho doori.

 4. Shiftte xiiwamme geeshsha uduunnicho bortajete giddora goshooshi nna qulfubba, woy eigaru mayino fanate qiniite-kisi nna Surki nna Xaadisidoori.

Badhiidi giraaficho garinni uduunnichu surkamme

 1. margeessu gaxi aanaCibbooli bido kisatenni, woy Uduunni - Cibbooladooratenni cibboola fani.

 2. Badhillachu kuulisha doori.

 3. Miteegge kisatenni uduunnicho doori.

 4. Eigaru mayino fani nna Surki - Badhiidi - qoola woy borgufodoor.

Uduunnichu sumburu (dirammete akati) gede wolu uduunnichira surkamme

 1. margeessu gaxi aanaCibbooli bido kisatenni, woy Uduunni - Cibbooladooratenni cibboola fani.

 2. Badhillachu kuulisha doori.

 3. Miteegge kisatenni uduunnicho doori.

 4. Uduunnicho xiiwama geeshsha bortajete giddo wolu uduunnichira goshooshi .

Please support us!