iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Borangichuloosi uduunnicho kalaqate

 1. Misilete uduunnigaxa borangichuloosi uduunnigaxa la"a hoogittoro, uduunnigaxa dandeessateIllacha - Uduunnigaxubba doori.

 2. Misilete uduunnigaxi aana woy or Borangichuloosi uduunigaxi aana, Borangichuloosi Cibbooli bido kisi.Bido

 3. Borangichuloosi Cibbooli hasaawi giddo, borangichuloosi akata doori nna OK kisi.

  Borangichuloosi uduunnichi bortajekkira surkamino. Borangichuloosi uduunnichiwoyyado suudaati. Konni 3D qineessubba uduunnigaxa horoonsiratenni, 2D nni 3D aana nna badhera illacha xoyisa dandaatto.

 4. Borrote muccisi gara eate uduunnicho lameegge-kisi.

 5. Gadete borangichuloosi borro umikki borronni riqiwi.

 6. Borrote muccisi gari leellate Esc xiiwi.

Borangichuloosi uduunnicho muccisate

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  Borangichuloosi uduunnigaxi leellino. Borangichuloosi uduunnigaxa la"a hoogittoro, Illacha - Uduunnigaxubba - borangichuloosodoori.

 2. Bido Borangichuloosi uduunnigaxi giddo kisi.

  Aantanno bidubba leellitanno:

Roore borangichuloosi sonubba muccisate

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Misilete Uduunni Akatta uduunni gaxa doori. Xuruuru baqo, xuruuru kuula, kuula wonshi, suude wonshi, nna woleno soorra dandaatto.

Please support us!