Bidote Illachuwa Soorramme

Shiima nna jawa bidubba mereero bidote illacha soorra dandaatto.

  1. Choose - LibreOffice.

  2. Illachu Giggishshi qooli aana, Uduunnigaxi bido bikkadoori.

  3. OKkisi.

Qineessamme LibreOffice

Please support us!