Bortajubbate Mereero Giraafootu Hinkiilamme

Giraaficho mitte bortajewiinni wolenniwa goshooshatenni nna woratenni hinkiila dandaatto. Bortajekki attamate hedittoro, ballo hinkiilote qoosso higguwa lai nna borreesaanchu sumiimma afiri.

  1. Giddose giraafichote uduunnicho surka hasiratto bortaje fani.

  2. Giraafichotwiinni hinkiila hasiratto bortaje fani.

  3. Ise ayee qoolu loosamme nookkiha doorate qulfe xiiwanta geeshsha giraaficho kisi.

  4. Uduunnichu gidoyiidi qaaggora hinkiilama geeshsha maawusete ilka xiibbe keeshshi.

  5. Giraaficho wole bortajera giddora goshooshi.

  6. Bullu borrote wirrisi misilete hinkiilo surka hasiratto darga leellishihe gedeenni mawusete ilka aguri.

  7. Giraaficho qoolixaadisaanchu ledo xaadduha ikkiro, qoolixaadisaanchu ikkinni nna giraaficho disurkantino.

LibreOffice Bortaje giddo goshooshamme nna woramme

CBorrote Bortajubara Isipiridishitete dargubba galchamme

Cibbooluwiinni Giraafichuwate Hinkiilame

Giraafichuwa Cibboolaho ledamme

Please support us!