Giraafichuwa Cibboolaho ledamme

Giraaficho bortajetewiinni lawishshaho Cibbooli giddo HTML qoola goshoshatenni-nna-woratenni ofoshiisha dandaatto.

  1. Giraafichote leda hasirattoha cibbooliha badhiiachu kuulsha leellishi.

  2. Mawusete kulaancho kisittokkinni giraafichote aleelli wori.

  3. Mawusete kulaanchi angate malaatira soorramiro, giraaficho qooluxaadisaanchira maqisantanno. Konni korkaatinni, hasiisanno xaadisaanxchu loosiisamme nookkiha doorate qulfe giraaficho xiiwamme geeshsha kisi.

    Mawusete kulaanchi angate malaatira soorrama hoogiro, giraaficho doorate shotu garinni kisa dandaatto.

  4. Giraaficho mitteegge dooranturo, mawusete ilka aguri. Wirro giraafichote misile aana kisi, mawusete ilka lamu sekondubba aleelli xiibbe amadi. Giraafichote misile giddoodi qaaggora hinkiilantino.

  5. WMawusete ilka amada agurtokkinni, giraaficho Cibboolu giddora goshooshi.

cibbooliwiinni uduunnu surkamme

LibreOffice Bortaje giddo goshooshamme nna woramme

Bortajubbate Mereero Giraafootu Hinkiilamme

CBorrote Bortajubara Isipiridishitete dargubba galchamme

Cibbooluwiinni Giraafichuwate Hinkiilame

Please support us!