Suuqamme Bortajubba

Tini bido pirogiraame roore woyyino garinni hiittooni horoonsiniro xawissanno.

Bortaje xaa baadi daatu mereershi aana umise harumi nna su'mi hundaanni suuqantino woy netoorkete oofaanchi woyInterneetete aana suuqantino, mittu dani su'mita ayee fayile hunteborreessi.

Umi yannara haaroo fayile suuqatto woyite, Gede Suuqi hasaawi fanamanno, hakiicho su'ma, hanqafaancho nna oofaancho woy fayilete geeshsha ea dandaatto. Hakkonne hasaawa fanate, Fayile - Gede Suuqidoori.

Qaagishshu Bido

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Fayilete su'mira umisi loosaanchi seedishsha

Fayilete suuqamme yannara, LibreOffice duucha wote fayilete su'mi seedishshi aana irkiranno, fayilete su'mi balaxenni fayilete dani ledo fiixoomino seedishsha afiranoha agurranna. ODF seedishshubbadirto lai.

Umisi loosaanchi seedishsha boode lawishshubba aantino shae giddo dirantino:

Tenne fayile su'ma ei

Tenne fayile dana doori

Fayile konni su'minni suuqantino

ane fayile

ODF Borro

ane fayile.odt

ane fayile.odt

ODF Borro

ane fayile.odt

ane fayile.txt

ODF Borro

ane fayile.txt.odt

ane fayile.txt

Borro (.txt)

ane fayile.txt


Please support us!