Bortajubbate umisenni suuqama

Duucha wote dona wori fayile kalaqate bortaje suuqi

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Duucha wote dona wori galcho kalaqatedoori.

Duucha wote dona wori galcho kalaqate dooro doorantuha ikkiro, fayilete akalu laalchi dona wori furchora ayee woteno fayilete muli laalchira suuqamino.

Ayee n daqiiqinni baino taje umisinni qole suuqate

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. Suuqi AutoRecovery taje woteno malaatisi nna yannate fanfe doori.

Tini hajajo kibbammete korkaatinni ba'inota qole kalaqate hasiissanno taje suuqanno. Ledotennino, kibbammete korkaatinni LibreOffice dandaamiha ikkiro baala fano bortajubbara AutoRecovery umisinni suuqate wo'naalanno.

Please support us!