Shaubbate hasamme nna Formete Bortajubba

Icon Search

Formete qorqorshubba kaa'litanno isipiriidishituwa nna bortajubba giddo, Maareekko Hasi bido formete aana ayee borro nna hornyuwa hasate hasaawa fanate kisa dandaatto.

Mittu woy baalu daatu barubba giddo hasa dandaatto. Borro daatu barera hanafote, goofimarchoho woy ayee darga ikkitanno gede doora dandaatto. Qolteno ? nna * wildikaarduwa, Hasi & Riqiwi hasaawi gede horoonsira dandaatto. Daatubeeze haso assiishshire ledote taje LibreOffice Irkogiddo hasa dandaatto.

Please support us!