Haaruu Daatubeeze Kalaqamme

  1. Fayile - Haaroo - daatubeezedoori.

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. Daatubeeze Kaa'laanchi giddo Shaete Kaa'laancho aananno kaa'laanchi gede fanate daatubeeze dana nna, dooro doori.

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!