Beezete giddo daata Abba nna Sowa

Calcc "kaa'laanchi loosaansiino"gede ka'litanno daatubeeze shaubba abbate nna sowaate shota doogooti.

Bezetewiinni daatu soqqamme

Shae beezetewiinni haaroo Calc shittera hinkiili, aanchite daata Calc irkishshi ayee fayilete suudishshira suuqa woy sowa dandaatto.

 1. Soqqantanno daatubeeze shae amaddino daatubeeze fayiile fani. Shaubba la'ate Shae kisi, woy xamubba la"ate Xa'mo kisi.

 2. Fayile - Haaroo - isipiriidishittedoori.

 3. Beezete hullo giddo, sowate shae su'ma lameegge-kisi. Eigaru mayino wiinni Hinkiili doori.

 4. Haaroo Calc hullo giddo A1 kisi, aanchite Muccisi - Qa'misidoori.

Xa daata batinye fayile danubbara suuqa woy sowa dandaatto.

Bezete daata abba

note

Borrote fayilla, isipiriidishitete fayilla, nna amuraatu teesso maxaafakki nabawa-callate gari giddo calla abba dandaatto.


note

Borrote woy isipiriidishitete fayilla, fayi umaalli tajera umi haawiittimma afira noose. Fayilete lanki haawiittimma umi addiima hawiittimmaati. Layinki hawiittimma giddo ayee barete suudishshi giddo caccafora suudishsha gumultanno. Ayee suudishshu taje isipiriidishitete fayilehu beezete eanno yannara ba"anno.


note

Lawishshaho, borrote suudishsha afidhino umi caccafo buuxate, umihu addoomu daatu haawiittimmati umi bare borro amadase buuxa noohe. umi addiimo haawiittimma bare kiiro amadduro, wo'ma caccafo kiirote suudishshira qinaabburo,nna kiirra calla,borro dino, caccafote giddo leellitanno.


 1. Hasairatto daatubeeze dani beeze fani fayile.

  Either create a new Base file using the Database Wizard, or open any existing Base file that is not read-only.

 2. Beezete eanno daata amaddino Calc fayile fani. *.dbf dBeeze fiyile woy batinye wole fayile danubba fana dandaatto.

 3. Beezete hinkiilama noosi daata doori.

  Hakkageeshshu maqishshubba A1:X500su'mu saaxine giddo goshshoosha hasira hoogittoroSu'mu saaxine ea dandaatto.

  dBeeze shitte umaalli daata sammote hawiittimma ledo hinkiilttoro.

 4. Muccisi - Hinkiilidoori.

 5. Beezete hullo giddo, shaubba la"ate Shaubba kisi.

 6. Beezete hullo giddo, Muccisi - Qa'misi doori.

 7. Hinkiilote Shae hasaawa la"atto. Roore daatubeezubba umi qulfe hasidhanno, ikinohura Umi Qulfe kalaqi saaxine buuxa hasiissannoheha ikkanno.

tip

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.


Please support us!