Kaa'lamme

LibreOffice Borreessaanchi giddo, Dhagge nna Misile, borreessammete mittu horoonsiraanchicallu ayee bortaje fana dandaanno. Calc giddo, batinye horoonsiraano mitte yannara borreessammete mittu dani isipiridishitte fana dandiitanno.

Calc giddo kaa'lamme

LibreOffice Calc giddo, bortajete gutamme batinye horoonsiraanora ledo borreessate injo fajjanno. Kaa'lamate hasirannohu ayee horoonsiraanchi - LibreOffice - horoonsiraanchu Daata giggishi qoola su'ma ea noohe.

warning

Soorrote harunsamme woy bortajete gutamme baqqisamate yannara gama hajajubba dishiqqanno(jingillitanno). Haaroo isipiridishittera jingillitino miilla losaansa woy surka didandaatto.


Haaroo isipiridishitte kalaqamme

Horoonsiraanchu A haaroo isipiridishitte bortaje kalaqanno. Aantanno ikkitubba loosaansa dandiinanni:

KuniUduunne - Bortaje Gutisi hajajo xaa bortaje gutaminokki garinni gutaminohura gara cufate kaa'la dandaanno. Gutaminokki gari giddo gutantino bortaje horoonsira hasirittoro, gutamme bortaje wole su'ma woy haruma horoonsidhe suuqa noohe. Kuni gutantinokki isipiriidishitte galchamme kalaqanno.

Isipiriidishittete fanamme

Horoonsiraanchu A isipiridishitte bortaje fananno. Aantanno ikkitubba loosaansa dandiinanni:

Gutamme isipiridishitte bortaje suuqamme

Horoonsiraanchu A gutamme bortaje fananno. Aantanno ikkitubba loosaansa dandiinanni:

Horoonsiraanchu garunni gutamme isipiridishitte suuqiro, bortaje suuqi hajajonni wirro hogowantanno, ikkinohura isipiridishittebaala horoonsiraanonni suuqantinotabaala haaruu laalchi soorrubba leellishshanno. Wolu horoonsiraanchi boode amadubbara soorro loosiro sokka "gobayiidi sokkubba lexxase" leellishshanno.

Borreessaanchu, Dhagete, nna Misilete giddo kaa'lamme

Baala mojulla borreessaanchi, Dhagete, Misilete nna Calc ra bortajete gutamme dandiitannokki wote, fayile waawansama dandiitanno. Tini fayilete cufamme bbabbaxxitino loosamme amuraatubbanni mittu dani bortajeinjeessamme ra nafa shiqqanno:

Horoonsiraanchu A bortaje fananno. Aantanno ikkitubba loosaansa dandiinanni:

Horoonsiraanchu injo fajjubba nna gutamme bortajubba

Boode ikkitubba horoonsiraanchu fajjo gashshootinniloosammete amuraati ledo xaada noonsa.

warning

Borreessate injo wolootu horoonsiraano (jaddotenni woyshiqqotenni) fayile huna woy soorra dandiitanno.


Please support us!