Chaarete Umma muccisamme

LibreOffice Bortaje giddo surkoottoha chartete umo muccisate:

  1. Chaartete aana lameegge kisi.

    Chaartete giddo xaa uduunnu muccisamme hajajo amadino charte nna mayino gaxira bulla faro leellitanno.

  2. Noo borrote umi aana lameegge kisi. Borrote gaangaawira bulla faro leelltanno nna xa soorro kalaqa dandaatto. Haaroo xuruura kalaqate ei xiiwi.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Umu aana mitteege kisa mawusetenne harisate fajjitannohe.

  4. Qaru umi suudisamme soorrate hasirittoro, Suudishsha - Umo- Qara umodoori. KuninoUmu hasaawa fananno.

  5. Soorrubba kalaqate hasaawu giddo shiqqino giggishubbanni mitto doori.

  6. OKkisi. Bortajekki giddo, chaartete muccisamme gara abbate chaartete gobayiido kisi.

Please support us!