Chaartete fichishaano mucisamme

Chaartete fichishaancho muccisate:

  1. Chaartete aana lameegge-kisi.

    Bullu dani chaartete giddo uduunnu muccisammera chaarte nna mayino gaxi xaa amadino hajajubba shiqishanno.

  2. Suudishshu - fichishaancho doori woy fichishaanchu aana lameegge-kisi. Kuni Fichishaanchu hasaawa fananno.

  3. Soorrubba loosate gato giggishubbanni doori, aanchite OKkisi.

Qaagishshu Bido

Fichishaancho doorate, umo chaartete aana lameegge-kisi (qaafo 1 lai), aanchite fichishaanchu aana kiisi. Chartetenni mawuuse horoonsidhe xaa fichishaancho harisa dandaatto.


Please support us!