Hullote Leella, Laddmme nna maaxama

LibreOfficegiddo gama hullubba laddantanote, lawishshaho Doyisaancho hullo. Hakkuri hulluwa harisa dandaatto, insano bikka soorri woy gaxaho laddi.

Laddantanno nna Laddantannokki Hullubba

Hullo laddate, aanannohu giddonni mitto loosi:

Qolteno kuriu metedubba mule laddantino hullo laddamme hoolate kaa'litanno.

Laddamme Hullubba Leella nna Maaxamme

Bido

Laddamme hullo leellishate woy maaxate laddamme hullo gaxi aani ilka kisi. AutoHide assiishshi gaxisi aana kisatenni yannate geeshira maaxantino hullo leellishate fajjannohe. Bortajete giddo kisittoro, laddamme hullo wirro maaxantanno.

note

Amuraatikki hullo gashshaanchi qineessubbakki aana irkiratenni uduunnigaxubba nna hulluubba goshooshatenni-nna woratenni laddi. Hullo harisatto wote gobayidi xiyyo leellantenni wo'ma hullote amadubba leellishate amuraatekki dandeessa noohe.


Please support us!